PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii ustalenia miejsca dokonania czynności w przypadku zakupu towarów przez Internet od podmiotów zagranicznych za pośrednictwem opcji „kup teraz” na gruncie ustawy PCC;
 • korekt wynagrodzenia z tytułu nabycia usług wsparcia merytoryczno-administracyjnego, wynikających z przyjętego modelu rozliczeń, jako stanowiących korekty cen transferowych, o których mowa w art. 11e ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • spółki komunalnej, realizującej zadania publiczne na zlecenie gminy, działającej w charakterze podatnika VAT;
 • metody obliczenia kosztów egzekucyjnych w świetle art. 64 § 1 pkt 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ograniczeń, o których mowa w art. 15e i art. 15c ustawy CIT, jako niemających zastosowania do kosztów uzyskania przychodów, które alokowane są do dochodu wolnego od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT;
 • momentu zaliczenia kwot brytyjskiego VAT do kosztów podatkowych;
 • skutków podatkowych w PIT otrzymania środków pieniężnych w związku z częściowym zmniejszeniem wkładu w spółce komandytowej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • braku opodatkowania VAT opłaty pobieranej przez gminę za dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów;
 • kwestii obowiązku poboru podatku u źródła od wypłaty wynagrodzenia kontrahentowi szwajcarskiemu w związku z udostępnieniem baz danych;
 • kwestii obowiązku zapłaty opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania VAT przez spółkę organizującą obsługę programów motywacyjnych dla pracowników i przedstawicieli handlowych klienta oraz dystrybutorów produktów (wyroby alkoholowe) oferowanych przez klienta;
 • kwestii opodatkowania VAT rekompensaty (także niewypłaconej) otrzymanej od miasta w związku z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wyliczonej a niewypłaconej rekompensaty;
 • usługi zarządzania ryzykiem zakładów bukmacherskich jako niekorzystających ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy VAT;
 • zatrudnienia przez spółkę niemiecką pracownika na terytorium Polski jako zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy CIT w zw. z art. 5 polsko-niemieckiej u.p.o.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_04_25_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310