PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo odpowiedź na interpelację poselską i orzeczenie wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii, które dotyczą:

 • przepisów dotyczących informacji o cenach transferowych;
 • ustalenia czy wynajem domu lub lokalu z fotowoltaiką może generować obowiązki w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz najemcy;

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 •  kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez spółkę (dealera samochodów) w związku ze szkoleniami klientów w Akademii Jazdy oraz wizytami w Niemczech w muzeum marki;
 • ustalenia czy lekarz, biorąc udział w szkoleniach organizowanych i finansowanych przez spółkę, na których spółka reklamuje swoje produkty i sprzęt, uzyskuje nieodpłatne świadczenie;
 • warunków uznania prowadzonej działalności na terytorium Polski za zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy CIT w zw. z art. 5 ust. 5 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • kryterium uznania czynności za pomocniczą w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy VAT;
 • kwestii oceny czy w przypadku zapłaty przez dłużników wierzytelności objętych ulgą na złe długi, spółka komandytowa, która nabyła status odrębnego podatnika, będzie zobowiązana do wykazania przychodów/zmniejszenia straty z tego tytułu zgodnie z art. 18f ust. 7 ustawy CIT;
 • korekty dotyczącej przychodów lub kosztów powstałych przed uzyskaniem przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii zastosowanie stawki VAT 0% dla dostawy towarów na rzecz kontrahenta zagranicznego w sytuacji gdy na towarach wykonywane będą usługi na terytorium kraju;
 • zasad opodatkowania VAT cesji praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez cesjonariusza;
 • zasad rozliczenia na gruncie ustawy CIT wynagrodzenia z tytułu nadwykonań medycznych;
 • zasad ustalania limitu odliczeń dla tych podatników, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2022 r. nabyli prawo do odliczenia kosztów na podstawie art. 15e ust. 9 ustawy CIT;
 • opodatkowania VAT czynności wykonywanych miedzy oddziałem a centralą (należącą do grupy VAT) oraz braku opodatkowania VAT czynności dokonywanych pomiędzy innymi oddziałami, które nie należą do grupy VAT;
 • kwestii powstania zakładu spółki fińskiej na terytorium Polski.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_06_13_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski Partner maciej.grochulski@ptpodatki.pl +48 22 205 22 08

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553