PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii ustalenia czy podatnikiem podatku od nieruchomości od tablic reklamowych trwale związanych z gruntem jest właściciel gruntu, na którym te tablice się znajdują;
 • opodatkowania VAT dostawy oprzyrządowania w ramach umowy tzw. toolingu.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii błędnego rozpoznania dostaw w transakcjach łańcuchowych;
 • ustalenia momentu i sposobu zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów bezpośrednich i pośrednich kosztów akwizycji;
 • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z czynem bezspornie bezprawnym;
 • kwestii braku przewidywania przez przepisy możliwości przeniesienia wartości nieumorzonej starego biurowca na poczet wartości początkowej nowo wybudowanego budynku;
 • wniesienia przedsiębiorstwa przedsiębiorcy do spółki osobowej a sukcesji podatkowej w VAT;
 • kwestii naruszenia warunków konkurencji w kontekście możliwości stosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy VAT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • prawa do obniżenia przez związek gmin kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem 11 autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą;
 • braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od powtarzających się świadczeń niepieniężnych wykonywanych na podstawie art. 176 KSH;
 • kwestii powstania zagranicznego zakładu spółki niemieckiej w Polsce w wyniku działań polegających na nabyciu, wynajmie i eksploatacji nieruchomości oraz obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych;
 • kwestii stosowania art. 28m ust. 3 ustawy CIT do otrzymanych przez wspólników świadczeń wynikających z obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów i wypłaty z tego tytułu wynagrodzenia ze środków pieniężnych wpłaconych przez wspólników tytułem wkładu na pokrycie kapitału zakładowego;
 • kwestii obowiązku dokonania korekty VAT w sytuacji podjęcia decyzji o zaniechaniu inwestycji;
 • nieodpłatnego pełnienia funkcji członka zarządu spółki, które nie kreuje zobowiązania do opodatkowania tego świadczenia zarówno w trakcie stosowania estońskiego CIT, jak i po zakończeniu stosowania tej formy opodatkowania.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_07_18_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310