PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii, dotyczące:

 • recharakteryzacji transakcji zawartych przed  2019 r. w świetle art. 25 ust. 1 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym w 2012 r.;
 • braku opodatkowania VAT kary umownej w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego;

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zasad ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotem powiązanym na podstawie art. 9a ust. 1d ustawy CIT;
 • kwestii wyodrębnienia w prowadzonej odrębnej ewidencji każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, a także wyodrębnienia przychodów, kosztów, i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 • skutków podatkowych w CIT otrzymania przez spółkę prowadzącą działalność w SSE środków pieniężnych z FGŚP na podstawie art. 15g ustawy o COVID-19;
 • kwestii możliwości uiszczenia PIT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez wspólnika z konta spółki;
 • usług zasilania rezerwowego, polegających na zapewnieniu ciągłości zasilania w paliwo gazowe, jako świadczeń kompleksowych;
 • momentu rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu warunkowego umorzenia pożyczki;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • obowiązków płatnika VAT związanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym paliw;
 • skutków podatkowych na gruncie VAT przeniesienia prawa własności weksla;
 • kosztów używania i amortyzacji samochodów osobowych użytkowanych przez pracowników niebędących wspólnikami spółki, które nie stanowią ukrytych zysków;
 • zasad rozliczenia przez bank skutków unieważnienia umowy kredytu na gruncie ustawy CIT;
 • dochodu z działalności żeglugowej opodatkowanego podatkiem tonażowym na Cyprze, który podlega opodatkowaniu podatkiem CFC w Polsce.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_08_08_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966