PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • definicji wartości rynkowej majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego;
 • przesłanek opodatkowania VAT sprzedaży przez osobę fizyczną działek powstałych z podziału większej nieruchomości.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • wykładni art. 14b § 3a OP;
 • kwestii oceny czy wydatki, które spółka będzie ponosiła w formie zwrotu kosztów na rzecz gminy na podstawie porozumienia z tytułu ochrony ujęcia wody, stanowią koszt uzyskania przychodów;
 • kwestii określenia wydatku na objęcie udziału w spółce komandytowej w przypadku wystąpienia wspólnika z tej spółki;
 • braku opodatkowania VAT rekompensaty za wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie rewitalizacji i programów społecznych przez spółkę komunalną;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia reklamy napojów alkoholowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • sprzedaży cyfrowych wersji gier poprzez udostępnienie klientowi możliwości pobrania kopii gry na platformie zewnętrznej, które nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy CIT;
 • uznania ekspektatywy lokalu za dostawę towarów w myśl ustawy VAT;
 • ustalenia okresów za jakie powinna być sporządzana dokumentacja cen transferowych w przypadku spółki należącej do PGK;
 • zasad ustalania zaliczki na podatek przez spółkę korzystającą ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT;
 • kwestii obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia za rok 2021 wypłaconego członkom zarządu w 2022 r.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_08_29_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
+48 503 074 047