PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • pojęcia „wartości majątku” w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy CIT oznaczającego wartość aktywów pomniejszonych o zobowiązania;
 • braku obowiązku ewidencjonowania transakcji jako dostaw na terytorium kraju oraz braku obowiązku wykazania ich w JPK_V7 w przypadku stosowania procedury OSS.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii oceny czy art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT obejmuje swoim zakresem odpisy amortyzacyjne od WNiP;
 • kwestii zbycia przez spółkę z o.o. akcji otrzymanych w wyniku przekształcenia spółki osobowej, oraz wydatku na ich nabycie będącego „kosztem historycznym”;
 • braku stosowania art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy CIT do otrzymanej przez finansującego od korzystającego kwoty, wkalkulowanej w ratę leasingową, za zwrot składki ubezpieczeniowej;
 • skutków podatkowych w PIT zmiany statusu komandytariusza na komplementariusza;
 • skutków podatkowych w VAT czynności zbycia udziałów we współwłasności statku w ramach zniesienia współwłasności;
 • zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na poszczególne elementy rusztowań;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • momentu powstania przychodu w CIT w przypadku sprzedaży usługi przedłużonej gwarancji, a także momentu powstania przychodu z tytułu dokonania naprawy gwarancyjnej na rzecz producenta;
 • sposobu ustalenia wartości udziałów w spółce polskiej, które otrzyma podmiot luksemburski w wyniku likwidacji spółki holenderskiej, która posiada udziały w polskiej spółce;
 • zastosowania prawidłowej stawki VAT na fakturach zaliczkowych i rozliczeniowych, dokumentujących dostawy gazu LNG, jeśli te dokumenty rozliczeniowe wystawione są w okresie obowiązywania różnych stawek VAT;
 • braku prawa do odliczenia VAT w związku z nabyciem usług budowlanych świadczonych przez wykonawców zastępczych;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z art. 6 ust. 1 pkt 11a ustawy CIT do wypłat pożytków od papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla słowackiej spółki zarządzającej przez bank;
 • korekty podatku naliczonego z tytułu sprzedaży samochodu demonstracyjnego.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_09_19_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553