PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • usług subpartycypacji korzystających ze zwolnienia z VAT;
 • kwestii wpływu estońskiego CIT na rozliczenia związane z przekształceniem spółki.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii uznania usługi wykonania farmy fotowoltaicznej pod klucz za jedną usługę złożoną w świetle przesłanki zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia;
 • zakresu pojęcia „umorzenia wierzytelności” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy CIT;
 • braku zastosowania do usług wsparcia sprzedaży lokali wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT;
 • kwalifikacji wydatków na wybudowanie hali produkcyjnej wraz z budynkiem administracyjnym i infrastruktury towarzyszącej do kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w świetle art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT;
 • skutków podatkowych w ustawie PCC skupu monet ze złota dewizowego;
 • kwestii kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zaciągniętego kredytu w celu nabycia udziałów przejętej spółki;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • nabywania przez spółkę usług i towarów handlowych od wspólników w kontekście art. 28m ust. 1 ustawy CIT;
 • kwestii uznania inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej lub solarnej za długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej w rozumieniu art. 15c ust. 8 i 10 ustawy CIT;
 • zwolnienia z opodatkowania VAT czynności polegających na pełnieniu przez bank funkcji likwidatora funduszu inwestycyjnego;
 • kwestii zastosowania oraz obowiązywania w czasie art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy CIT do pożyczek przeznaczonych na zakup ZCP oraz na nabycie ogółu praw i obowiązków od spółki;
 • obowiązku przekazania/aktualizacji informacji o przekroczeniu progu wskazanego w art. 26 ust. 2e ustawy CIT dotyczącego również powiązanego akcjonariatu nieujawnionego, a także kwestii wyłączenia (zawieszenie) stosowania ww. obowiązku;
 • opodatkowania VAT usługi magazynowania świadczonej przez polską spółkę na rzecz kontrahenta z Niemiec.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_10_10_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839