PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • prawa oraz terminu obniżenia podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pieniężnych;
 • kwestii świadczenia usług doradztwa podatkowego, które może stanowić przesłankę powstania powiązania na gruncie przepisów w zakresie cen transferowych.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii zwolnienia z VAT usług świadczonych w ramach umowy o subpartycypację;
 • definicji kosztów finansowania dłużnego zawartej w art. 15c ust. 12 ustawy CIT oraz zasady obliczania limitów określonych w art. 15c ust. 1 i ust. 14 ustawy CIT;
 • przesłanki uznania prowadzonej działalności na terytorium Polski za zakład w rozumieniu art. 5 ust. 5 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • kwestii płatności wekslem własnym za zakupiony towar, która w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy CIT nie stanowi finansowania dłużnego;
 • przesłanek zastosowania wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT;
 • braku opodatkowania VAT składki członkowskiej płaconej przez gminy na rzecz stowarzyszenia tych gmin;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • zasad opodatkowania VAT usług dozoru geologicznego w trakcie wierceń i badań geologicznych podłoża wykonywanych przez usługobiorcę w związku z budową farm wiatrowych w wyłącznej strefie ekonomicznej Polski;
 • kwestii kwalifikowania usługi brokerskiej jako transakcji kontrolowanej;
 • ustalenia czy kwota czynszu za wydzierżawienie gruntu stanowi ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 w zw. z art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy CIT;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na rekultywację w fazie poeksploatacyjnej;
 • ujęcia opłaty za najem lokalu, kosztów związanych z używaniem samochodów osobowych do celów mieszanych przez udziałowców oraz pracowników, wynagrodzenia udziałowców z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy PIT oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – jako ukrytych zysków.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_10_17_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966