PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii zwolnienia z VAT usług polegających na konsultacjach dietetycznych świadczonych stacjonarnie i on-line lub telefonicznie osobom borykającym się z problemami zdrowotnymi oraz w celu poprawienia nawyków żywieniowych;
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zawartą ugodą sądową.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zasad ustalania przychodów i kosztów z tytułu przepływów pieniężnych dokonywanych na podstawie umowy subpartypacyjnej;
 • kwestii oceny czy podatek bankowy jako podatek majątkowy mieści się w zakresie wskazanym w polsko-rumuńskiej u.p.o.;
 • kwestii czy opieka posprzedażowa stanowi element usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego;
 • kwestii czy przesłanki stosowania art. 28m ust. 4 ustawy CIT mają charakter niezależny w stosunku do art. 28 ust. 3 ustawy CIT;
 • kwestii generowania e-DD na podstawie wystawianych faktur zaliczkowych;
 • kwestii uznania transakcji obejmującej nabycie rzeczy ruchomych i oddanie ich zbywcy w najem za jedną kompleksową usługę zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • przesłanek uznania robota za wykorzystywanego dla zastosowań przemysłowych w świetle art. 38eb ust. 3 ustawy CIT;
 • skutków podatkowych w VAT świadczenia usług ubezpieczeniowych na rzecz ubezpieczycieli z UE oraz ubezpieczyciela spoza UE;
 • kwestii zastosowania korekty do zera przy fakturze oraz paragonie fiskalnym bez wskazania NIP;
 • kwestii opodatkowania VAT usługi leasingu, ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz usług dodatkowych;
 • kwestii opodatkowania VAT czynności wykonywanych między oddziałem w Polsce a centralą, będącą członkiem grupy VAT w Niemczech oraz między oddziałem a innymi oddziałami centrali. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego;
 • kwestii braku opodatkowania VAT transferu emitowanych bonów różnego przeznaczenia.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_11_21_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966