PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii oceny czy wydatki na imprezy integracyjne w części dotyczącej współpracowników B2B stanowią koszty uzyskania przychodów;
 • kwestii ustalenia czy odpisy amortyzacyjne, które obciążają wynik finansowy spółki nieruchomościowej, dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości są dla spółki kosztem uzyskania przychodu w wysokości wynikającej z przepisów ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii wykładni art. 93a § 2 pkt 2 w zw. z art. 93a § 1 ordynacji podatkowej w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki osobowej (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.);
 • kwestii czy wpłaty na fundusz reklamowy Kasy Krajowej stanowią koszt podatkowy SKOK;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „papiery wartościowe” na gruncie ustawy CIT;
 • zakresu przedmiotowej normy art. 19 PPSA – zagadnienie na uchwałę NSA;
 • kwestii zwolnienia z VAT działalności w zakresie medycyny naturalnej dalekiego wschodu;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy VAT odnośnie do usług zarządzania ryzykiem zakładów bukmacherskich;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • braku opodatkowania VAT bezpłatnego udostępnienia na rzecz klientów sprzętu medycznego do używania;
 • kwestii uznania fabrycznie nowych robotów za roboty przemysłowe, o których mowa w art. 38eb ust. 3 ustawy CIT oraz zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych stanowiących roboty przemysłowe;
 • obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego w związku z rozpoczęciem świadczenia usług dystrybucyjnych z wykorzystaniem infrastruktury należącej do innej spółki na zasadach bezpłatnego użyczenia;
 • kwestii korekty podatku należnego VAT w sytuacji sprzedaży usługi z błędną stawką VAT;
 • kwestii ustalenia czy świadczone usługi w ramach prowadzonej działalności przy wykorzystaniu hotelu sprawiają, iż ten budynek podlega podatkowi od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy CIT;
 • kwestii ustalenia miejsca świadczenia i opodatkowania usługi elektronicznej nabywanej od podmiotu z USA oraz obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług nabywanych od zagranicznego podmiotu.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_12_19_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839