PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretację oraz wniosek legislacyjny KE wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • umowy konsorcjum zawiązanego w celu realizacji przetargu nieograniczonego, która nie podlega zwolnieniu z obowiązku dokumentacyjnego;
 • przyszłych zmian w VAT w świetle wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej zmieniającego Dyrektywę VAT w obliczu wymogów ery cyfrowej – pakiet VAT in Digital Age (ViDA);

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zasad opodatkowania akcyzą samochodów osobowych przeznaczonych do jazd testowych;
 • usług ubezpieczeniowych, które nie stanowią świadczeń, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 2a ustawy CIT;
 • otrzymanych przez wspólników świadczeń wynikających z obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów, co nie stanowi dochodu z tytułu ukrytych zysków;
 • zasadności odmowy wydania przez organ opinii o stosowaniu preferencji podatkowej w zakresie zwolnienia z podatku u źródła w przypadku należności obejmujących odsetki oraz dywidendy;
 • wykładni art. 17 ust. 1 lit. a Dyrektywy Energetycznej – pytanie prejudycjalne do TSUE;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • uznania składki uiszczanej na rzecz TFG za element podstawy opodatkowania VAT, kwestia uznania składki uiszczanej przez spółkę na rzecz TFG za usługę nabytą dla bezpośredniej korzyści turysty;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z posiadania analizy porównawczej lub analizy zgodności zgodnie z art. 11q ust. 3a pkt 1 i ust. 3b ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy koszty nabycia materiałów wykorzystywanych do wykonania prototypu nowego wyrobu stanowią koszty kwalifikowane w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy CIT;
 • ustalenia czy stwierdzone niedobory (straty) mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy CIT;
 • ustalenia czy kwota zapłaconych przez spółkę odsetek zaległości podatkowych w trakcie funkcjonowania w ramach ryczałtu, ujętych w wyniku finansowym netto przez wdrożeniem ryczałtu, będzie stanowić dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą;
 • wartości ukrytych zysków w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych na cele mieszane przez udziałowców spółki, które należy brać pod uwagę wartość tych wydatków w kwocie brutto wynikającej z faktury.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_01_09_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310