PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • sposobu kalkulacji wysokości tzw. podatku cukrowego w przypadku piwa bezalkoholowego smakowego;
 • kwestii czy powstanie obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych oraz obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) w sytuacji, gdy kwota limitu finansowania zawarta w umowie pożyczki jest wyższa niż 10 000 000 PLN, ale kwota kapitału faktycznie wykorzystywanego i udostępnionego nie przekroczyła w danym roku progu kwotowego;

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwalifikacji wydatków na wybudowanie hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącej do kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w świetle art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT;
 • skutków podatkowych w CIT ustanowienia służebności przesyłu w drodze umownej bez wynagrodzenia;
 • skutków podatkowych w PIT wypłaty części zysku wypracowanego przed przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową;
 • zagadnienia na uchwałę NSA w przedmiocie zakresu przedmiotowego pojęcia „w sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego”, o którym mowa w art. 138e § 1 ordynacji podatkowej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii ustalenia miejsca świadczenia i opodatkowania usług call center (porady telefonicznej) świadczonych przez polską spółkę na rzecz podmiotu niemieckiego;
 • kwestii braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar umownych, które są następstwem braków w dostawie towarów oraz opóźnień w dostawach;
 • kwestii czy podjęcie uchwały o wypłacie udziałowcom zysku netto wypracowanego w trakcie opodatkowania ryczałtem skutkuje koniecznością zapłaty od kwoty zysku przeznaczonego do wypłaty udziałowcom ryczałtu stosownie do stawki wskazanej w art. 28o ustawy CIT;
 • kwestii czy literalne brzmienie art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy CIT nie wyklucza, by udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami spółek chcących skorzystać z opodatkowania ryczałtem były osoby fizyczne, będące w posiadaniu własnych udziałów nabytych w celu ich umorzenia;
 • kwestii opodatkowania VAT towarów (żywności) przekazywanych organizacji humanitarnej;
 • kwestii możliwości korzystania z opodatkowania ryczałtem w przypadku spółki korzystającej z faktoringu pełnego dotyczącego większości dokonywanych przez nią sprzedaży.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_01_16_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
+48 503 074 047