PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii czy w odniesieniu do zysku wygenerowanego w pierwszym roku opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, tj. w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w przypadku jego rozdysponowania, znajdzie zastosowanie stawka określona w art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy CIT;
 • kwestii prawa do odliczenia VAT na podstawie aktu notarialnego w przypadku niewystawienia faktury przez sprzedawcę.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • przepisów związanych z informowaniem o schematach podatkowych, mających charakter materialnoprawny, które objęte są postępowaniem interpretacyjnym;
 • kwestii oceny czy przedmiotem dostawy będzie udział ¾ podatniczki we współwłasności nieruchomości, w przypadku gdy korzysta ona z jej pozostałej części na podstawie umowy użyczenia;
 • kwestii limitowania kosztów z tytułu ubezpieczenia AC i GAP, opłat leasingowych w części dotyczącej kapitałowej raty leasingowej oraz opłat z tytułu umów najmu w przypadku oddania samochodów do odpłatnego korzystania klientom;
 • kwestii stosowania regulacji dotyczących cen transferowych w związku z zastosowaniem przez spółkę opodatkowania ryczałtem;
 • możliwości stosowania w jednym roku podatkowym ulgi B+R i preferencji podatkowej z IP Box;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • rozpoznania WDT w związku z przemieszczeniem towarów własnych na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego;
 • kwestii uznania prowizji pobieranej przez operatora płatności elektronicznych za import usług finansowych zwolnionych z VAT. Sposób wykazania ww. prowizji w deklaracji dla VAT;
 • płatności za usługi ubezpieczeniowe (polisy ubezpieczeniowe) oraz za usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego (prowizja brokera), które są opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce;
 • sposobu rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu opłat przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej i sieci gazowej;
 • płatności z tytułu zakupu usługi dostępu do chmury internetowej, które są objęte zakresem stosowania art. 21 ust. 1 ustawy CIT;
 • rozliczeń na gruncie VAT związanych z wpłatami na poczet funduszu remontowego.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_01_23_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839