PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii opodatkowania VAT kwoty jaką spółka otrzymuje z tytułu transferu bonów na podstawie art. 8b ust. 2 ustawy VAT;
 • zobowiązań, które nie zostały uregulowane w wyniku przeprowadzonego wobec Spółki postępowania upadłościowego, nie stanowiących dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT, w związku z ich wygaśnięciem w chwili wykreślenia Spółki z KRS.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii obowiązków banku jako płatnika w związku z dokonywaniem wypłat inwestorom z tytułu euroobligacji;
 • kwestii ustalania proporcji do obliczania kosztów kwalifikowanych w przypadku wykonywania działalności B+R przez pracowników;
 • ustalenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów, dotyczącego zatrzymanego wynagrodzenia;
 • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług udzielania pożyczek, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • opodatkowania VAT, dokumentowania i prawa do odliczenia z faktury dotyczącej wynagrodzenia należnego konsorcjum, wynikającego z umownej klauzuli „bierz lub płać”;
 • kwestii zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów reklamacji zwróconych kontrahentowi;
 • kwalifikacji robotów posiadanych przez spółkę jako robotów przemysłowych, o których mowa w art. 38eb ust. 3 ustawy CIT. Zasady stosowania ulgi na robotyzację;
 • możliwości skorzystania z preferencji, o których mowa w art. 24n ust. 1 oraz 24o ust. 1 ustawy CIT w stosunku do wybranych spółek zależnych, bez względu na fakt korzystania z przepisów ogólnych w odniesieniu do pozostałych spółek zależnych;
 • kwestii rozpoznania dochodu z tytułu ukrytych zysków pomimo wykazania w danym roku podatkowym straty bilansowej;
 • kwalifikacji przychodów z tytułu sprzedaży subskrypcji na używanie oprogramowania komputerowego użytkownikom końcowym w kontekście art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy CIT. Prawo do korzystania z tzw. estońskiego CIT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_02_20_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
+48 503 074 047