PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretację oraz decyzję o aktualizacji listy rajów podatkowych wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • opodatkowania VAT transakcji dostawy towarów na rzecz podmiotu podszywającego się pod kontrahenta spółki;
 • konsekwencji rozszerzenia unijnej listy rajów podatkowych w zakresie cen transferowych.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od euroobligacji na rzecz niezidentyfikowanych inwestorów;
 • wynagrodzenia za korzystanie ze znaku towarowego ujętego w cenie nabywanych przez spółkę towarów podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła;
 • uprawnienia PGK do odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach działalności B+R, realizowanej przez spółki tworzące PGK;
 • przesłanek uznania spółki za spółkę holdingową w świetle art. 24m pkt 2 ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy prace rekultywacyjne dokonywane przez spółkę czeską w Polsce konstytuują powstanie zakładu na gruncie ustawy CIT;
 • kwestii zaliczenia kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15c ust. 18 ustawy CIT, w sytuacji gdy uprawnienie to powstało u spółki, która następnie weszła w skład PGK;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów;
 • zwolnienia z VAT usługi pośrednictwa w zakresie oferowania produktów kredytowych na stronie internetowej spółki, która będzie świadczona przez spółkę na rzecz banków;
 • obowiązku płatnika opodatkowanego estońskim CIT w związku z wypłatą zaliczek na poczet dywidendy;
 • kwestii spółki komunalnej, która będzie zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przy przekroczeniu progów dokumentacyjnych określonych w art. 11k ust. 2 ustawy CIT z powodu powiązań z jednostką samorządu terytorialnego o charakterze osobowym;
 • zwolnienia z VAT oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty opłaty przekształceniowej. Kwestia wykazania transakcji na fakturze w dwóch pozycjach.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_03_20_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310