PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretację oraz uchwałę wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • możliwości zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym oraz kwestii wykazywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych w JPK_V7M zbiorczym dokumentem księgowym;
 • zwolnienia z podatku od darowizny pieniężnej w kręgu najbliższej rodziny, którego warunkiem jest udokumentowanie wpłaty na rachunek obdarowanego w sposób zapewniający identyfikację obdarowanego i darczyńcy.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • wydatku odpowiadającego równowartości zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 19-21 ustawy nowelizującej z dnia 23 października 2018 r.;
 • kwestii stosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT odnośnie do usług reklamowych nabytych od podmiotu powiązanego, który nabył tę usługę od podmiotu niepowiązanego;
 • kryteriów uznania czynności za pomocniczą w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy VAT. Kwestia prawa do odliczenia w przypadku dokonywania opodatkowanej VAT dostawy energii elektrycznej, jak i zwolnionej z VAT usługi finansowej;
 • kwestii zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy VAT do czynności nabycia przez bank wierzytelności;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w świetle art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy VAT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii obowiązków podatnika w sytuacji zapłaty przez dłużnika wierzytelności objętych tzw. ulgą na złe długi po zmianie sposobu opodatkowania spółek komandytowych;
 • spełnienia definicji robota przemysłowego zawartej w art. 38 eb ust. 3 ustawy CIT przez roboty (zrobotyzowane stanowisko do składania odpadów). Zasady korzystania z ulgi na robotyzację;
 • czynszu za korzystanie z wynajmowanych od wspólników nieruchomości, w których spółka prowadzi swoją działalność gospodarczą, co nie stanowi ukrytych zysków;
 • kwestii opodatkowania PCC wypłaty earn-out;
 • kwestii stosowania art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT odnośnie do kosztów badania due diligence przedsiębiorstwa oraz kosztów prowizji pośrednika;
 • kwestii opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanego w oparciu o art. 176 ustawy Kodeks spółek handlowych wspólnikom spółki wynagrodzenia.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_04_03_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839