PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz objaśnienia podatkowe wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • zwolnienia z VAT usług związanych z organizacją emisji papierów wartościowych;
 • stosowania metody ceny odprzedaży.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zasad opodatkowania PIT odsetek z udziału kapitałowego w spółce komandytowej;
 • braku możliwości uznania składki uiszczanej przez spółkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za usługę nabytą dla bezpośredniej korzyści turysty;
 • skutków podatkowych w CIT podziału spółki z o.o. przez wydzielenie dla udziałowca spółki dzielonej, będącego spółka niemiecką;
 • obowiązków spółki opodatkowanej CIT estońskim przy wypłacie zysku wspólnikom;
 • kwestii prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków na prace naprawcze i usunięcie wad budynku powstałych z winy pracowni architektonicznej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii związanych z uprawnieniem do potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika, obliczonego od terminowo wpłaconych zaliczek na podatek;
 • określenia terminu wystawienia faktury za świadczone usługi na rzecz reklamodawców;
 • momentu dokonania korekty plików JPK_VAT z deklaracją podatkową z powodu braku pierwotnego zaklasyfikowania dostawy oferowanych tokenów za transfer bonów różnego przeznaczenia;
 • zasad korzystania ze zwolnień na podstawie przepisów dotyczących tzw. reżimu holdingowego;
 • kwestii opodatkowania VAT otrzymania od klientów opłaty rezerwacyjnej oraz zatrzymania całości lub części tej opłaty;
 • możliwości utworzenia grupy VAT w Polsce z udziałem spółki brytyjskiej (działającej przez oddział) w sytuacji, gdy spółka brytyjska jest członkiem grupy VAT w Wielkiej Brytanii.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_05_08_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310