PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

  • braku powstania obowiązku podatkowego w VAT w związku z otrzymaniem opłaty rezerwacyjnej oraz braku opodatkowania VAT zatrzymanej części lub całości tej opłaty;
  • zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

  • kwestii stosowania art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy CIT odnośnie do opłat z tytułu najmu samochodów;
  • ubezpieczenia typu GAP, które objęte jest limitem z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy CIT;
  • opracowywania karty dań, niebędącym działaniem badawczo-rozwojowym w rozumieniu art. 4a pkt 26 i pkt 28 ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • kwestii oceny czy koszty ponoszone na sfinansowanie działalności kulturalnej podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania (sponsoring) na podstawie art. 18ee ustawy CIT;
  • podstawy opodatkowania VAT, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy VAT, którą stanowi całkowita kwota opłaty wpisowej, jaką uiszcza użytkownik platformy rozgrywek e-sportowych;
  • wypłaty wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnikowi, która sfinansowana będzie ze środków stanowiących zysk wypracowany w latach przed opodatkowaniem ryczałtem, będzie stanowiła dla spółki przekształconej ukryty zysk;
  • kwestii zastosowania zwolnienia z CIT do dochodów (otrzymana darowizna) fundacji przeznaczonych i wydatkowanych na budowę kortów tenisowych, które będą wykorzystywane zarówno w działalności statutowej, jak i gospodarczej;
  • próbników tkanin materiałowych spełniających definicję próbki wynikająca z art. 7 ust. 7 ustawy VAT. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie wydawanych nieodpłatnie próbników.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_05_15_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16

Joanna Kilijańska
Partner
joanna.kilijanska@ptpodatki.pl
605 514 518