PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje oraz wyrok wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • handlu unijnymi towarami nie akcyzowymi z alkoholem etylowym w składzie (np. kosmetyki, produkty przemysłowe, motoryzacyjne), które mogą generować obowiązki w podatku akcyzowym;
 • zakazu amortyzacji budynków mieszkalnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 2022 r., który narusza konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na budowę i wyposażenie przyzakładowego przedszkola z oddziałem żłobkowym;
 • kwestii prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę dróg dojazdowych do działek, które gmina planuje sprzedać;
 • przepisu art. 108 ust. 1 ustawy VAT, który nie dotyczy faktur wystawionych przedwcześnie i zarazem dokumentujących prawdziwe zdarzenia;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw”, o którym mowa w art. 116 ust. 9a ustawy VAT;
 • kwestii obowiązków płatnika związanych z poborem zryczałtowanego podatku od odsetek od obligacji wypłacanych na rzecz spółki jawnej;
 • braku możliwości stosowania art. 2 pkt 1 lit. g ustawy PCC w przypadku wniesienia wkładu w postaci nieruchomości przez gminę do spółki komunalnej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii opodatkowania VAT w Polsce dostawy towarów na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, z magazynu który znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 • przesłanek uznania usługi najmu nieruchomości świadczonej przez wspólnika na rzecz spółki za ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy CIT;
 • kwestii opodatkowania stawką 0% VAT świadczenia spółki polegającego na pośrednictwie między ostatecznym klientem a firmą przewozową, która świadczy usługę transportową;
 • ustalenia momentu rozpoznania korekty cen transferowych oraz przypisania wyniku korekty do działalności zwolnionej z opodatkowania;
 • kwestii ustalenia miejsca świadczenia usług pakowania. Moment ujęcia faktur korygujących w deklaracji podatkowej;
 • momentu powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w postaci udzielonych poręczeń. Skutki podatkowe w CIT wydłużenia okresu poręczenia oraz zwiększenia kwoty poręczenia.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_07_03_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839