PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretację wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącego:

 • kwestii obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników będących uczestnikami cash-poolingu.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • stosowania art. 306 Dyrektywy 112 do konsolidatora usług hotelowych, który nabywa oraz odprzedaje usługi noclegowe innym podmiotom;
 • skutków podatkowych w PIT wypłaty przez spółkę kapitałową powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki;
 • kwestii zastosowania ograniczenia z art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy CIT w przypadku korzystania przez spółkę z faktoringu;
 • skutków podatkowych w CIT otrzymania odszkodowania z tytułu utraty udziałów w spółce z o.o.;
 • kwestii zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18eb ustawy CIT, w przypadku połączenia spółek przez przejęcie;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. pkt 37 ustawy VAT do odnawiania polis ubezpieczeniowych;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii spełnienia obowiązków wynikających z art. 108a ustawy VAT w związku z dokonywaniem płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a i b ustawy VAT do usług bieżącej obsługi prawnej ASI i ZASI;
 • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu otrzymanego jednorazowego wynagrodzenia oraz otrzymania zaliczki w wysokości 90% ostatecznego wynagrodzenia;
 • prawa do odliczenia VAT pomimo braku akceptacji przez sprzedawcę not korygujących;
 • wydatków z tytułu finansowania spółki zarządzającej systemem ochrony, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu banku;
 • kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez kontrahentów, którzy nie byli zarejestrowani dla celów podatku VAT na dzień ich wystawienia.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_07_10_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966