PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT w przypadku wierzytelności nieściągalnych i umorzonych (wyrok WSA);

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją całodniowych szkoleń jazdy oraz wizyt w muzeum i fabryce aut dla klientów (wyrok WSA);

Przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zwrotu przez spółkę kosztów modernizacji salonów przeprowadzonej przez agentów, będących najemcami lokali oraz strat nie w pełni umorzonych inwestycji w obcym środku trwałym (wyrok WSA);

Moment opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych części kwoty przychodu ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, która zgodnie z aktem notarialnym, zostanie przekazana po przeniesieniu na rzecz kupującego decyzji o warunkach zabudowy (interpretacja indywidualna).

VAT

Brak możliwości zaliczenia do podstawy opodatkowania VAT dofinansowania przyznawanego producentom owoców i warzyw przez UE za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego w związku z zamknięciem rynku wschodniego (wyrok NSA);

Pierwsze zasiedlenie a nabycie lokali od dewelopera w celu ich dalszej odsprzedaży (wyrok WSA);

Skutki podatkowe w VAT odpłatnego zniesienia współwłasności (wyrok WSA);

Możliwość wyboru zastosowania mechanizmu podzielonej płatności zamiast mechanizmu odwrotnego obciążenia (interpretacja indywidualna);

Usługi związane z rozrywką i rekreacją a wyłączenia zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej (interpretacja indywidualna);

Skutki w VAT udzielanych rabatów pośrednich oraz ich dokumentowanie (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_11_09_PT_Przekrój Podatkowy