PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zastosowanie art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p do wypłaty dywidendy niepieniężnej (wyrok NSA);

Ograniczenia o których mowa w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p., a wynagrodzenia za korzystanie z marek i know-how ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych (interpretacja indywidualna).

VAT

Dostawa turbin wiatrowych w ramach umowy dotyczącej budowy farmy wiatrowej jako świadczenie odrębne od pozostałych usług budowlanych (wyrok NSA);

Kwestia odliczenia kwot podatku VAT z tytułu importu towarów oraz braku opodatkowania VAT nabycia na terytorium kraju importowanych towarów (interpretacja indywidualna);

Zasady opodatkowania VAT na terytorium kraju nabycia towarów od kontrahenta ukraińskiego oraz dostawy towarów na rzecz kontrahenta kenijskiego (interpretacja indywidualna);

Udzielanie bonifikat (nakazanych przez przepisy) przez przedsiębiorstwo energetyczne a możliwość obniżenia podstawy opodatkowania w VAT (interpretacja indywidualna);

Ładowanie pojazdów elektrycznych a podstawa do zwolnienia z kasy fiskalnej (interpretacja indywidualna);

Wystawienie zaległych faktur a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy usłudze najmu (interpretacja indywidualna).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_11_30_PT_Przekrój Podatkowy