PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • sposobu dokumentacji świadczenia kompleksowego na fakturze sprzedaży;
  • zakresu pojęcia „usługa restauracyjna”;
  • braku możliwości zakwalifikowania kary umownej w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przyrzeczonej do kosztów uzyskania przychodów podatnika;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • możliwości wystawienia „zerowej” faktury końcowej
  • zakresu prawa do odliczenia VAT z faktury dokumentującej usługę dzierżawy, w sytuacji rozwiązania umowy dzierżawy;
  • możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych w przypadku, gdy usługi badawczo-rozwojowe są realizowane na zlecenie podmiotu powiązanego i wynagradzane tzw. metodą koszt plus;
  • braku ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ustawy CIT kosztów nabycia usług centralnych, przenoszonych na spółki zależne na zasadzie refaktury;
  • kwalifikacji kosztów usług wsparcia w zakresie oddelegowania pracownika do działu HR, usług pośrednictwa w sprzedaży na rzecz spółek sklepowych oraz usług analizy biznesowej i administrowania bazą kontraktów rabatowych na potrzeby art. 15e ust. 1 ustawy CIT;
  • możliwości zastosowania ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi pośrednictwa w sprzedaży (opłaty agencyjne) na rzecz spółek sklepowych.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_06_17_PT_Przekrój Podatkowy