PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • wykładni przepisów dotyczących klauzuli o unikaniu opodatkowania;
 • braku uprawnienia organu interpretacyjnego do dokonywania oceny konstytucyjności przepisów przejściowych do ustawy wprowadzającej GAAR;
 • uznania niemieckiego podatku z tytułu nabycia nieruchomości za koszt niezwiązany bezpośrednio z nabyciem udziałów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT;
 • objęcia usług agencyjnych o charakterze pośrednictwa zakresem zastosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT;
 • objęcia spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej ograniczeniami z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy CIT;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

 • uznania wydzielonej części przedsiębiorstwa za ZCP na gruncie ustawy VAT;
 • braku możliwości zakwalifikowania poniesionych kosztów związanych z działaniami B+R, zleconych wykonawcy, do katalogu kosztów kwalifikowanych zawartych w art. 18d ustawy CIT;
 • kalkulacji wartości podatkowej EBITDA, warunkującej wysokość nadwyżek z art. 15c i 15e ustawy CIT, jako sumy przychodów strefowych oraz przychodów opodatkowanych (po odjęciu odpowiednio kosztów ich uzyskania);
 • momentu korekty przychodu z tytułu napraw powypadkowych wykonywanych przez serwis blacharsko-lakierniczo-mechaniczny oraz z tytułu świadczenia usług wynajmu samochodów zastępczych;
 • braku obowiązku informacyjnego po stronie spółki komunalnej w związku z wydawaniem – osobom wskazanym przez gminę – kart parkingowych;
 • kwestii możliwości obniżenia akcyzy należnej w okresach rozliczeniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. poprzez zastosowanie zwolnienia w wysokości 20 zł/MWh.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_07_15_PT_Przekrój Podatkowy