PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • zwolnienia z CIT otrzymywanych dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach od podmiotu szwajcarskiego;
 • zasad opodatkowania pełnienia przez udziałowca spółki dominującej bez wynagrodzenia funkcji członka zarządu w spółce zależnej (zagadnienie świadczenia nieodpłatnego);
 • możliwości stosowania klucza powierzchniowego do proporcjonalnego odliczenia VAT;
 • źródła przychodów z tytułu dokonywanych rozliczeń pieniężnych, w związku z realizacją praw wynikających z akcji fantomowych przez uczestników programu motywacyjnego;
 • prawa do odliczenia VAT od tzw. wydatków mieszanych po wyroku TSUE w sprawie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

 • zasad interpretacji przesłanki „kontroli” w CFC;
 • opodatkowania VAT zbycia przedsiębiorstwa będącego w upadłości likwidacyjnej;
 • określenia miejsca świadczenia dla usług budowy i eksploatacji zespołu morskich farm wiatrowych;
 • skutków podatkowych w PIT dla wspólnika spółki jawnej z tytułu sprzedaży przedsiębiorstwa przez tę spółkę;
 • wpłat uczestników biegu i sponsorów, które nie są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy VAT;
 • powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku doręczenia towaru klientowi przez kuriera.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_07_22_PT_Przekrój Podatkowy