PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • opodatkowania podatkiem dochodowym zbycia ogółu praw i obowiązków w amerykańskiej spółce transparentnej podatkowo;
  • sposobu ustalenia limitu ujętych w kosztach uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • momentu ujęcia w podatku dochodowym korekt rozliczeń z podmiotami powiązanymi w zakresie wyrównania różnicy powstałej między budżetowną a rzeczywistą liczbą świadczonych usług;
  • obowiązku poboru podatku u źródła przez pożyczkodawcę pośredniczącego w przekazywaniu spłat dokonanych przez pożyczkobiorców na rzecz inwestora;
  • obowiązku poboru podatku u źródła w zakresie należności związanych z udostępnianiem nośników mediów w celu emisji przekazów handlowych;
  • zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15c ustawy CIT do odsetek wypłacanych w ramach cash poolingu.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_08_19_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy