PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • wyłączenia odpowiedzialności podatnika w PIT w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na PIT na podstawie otrzymanej interpretacji indywidualnej, którą następnie zmieniono;
  • zbycia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie, o których mowa art. 26 pkt 2 i 3 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym;
  • wykładni pojęcia „proces metalurgiczny” w świetle zwolnienia z art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • kwestii powstania przychodu na skutek podziału spółki przez wydzielenie w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku a wartością emisyjną;
  • skutków podatkowych w VAT wypłaty na rzecz kontrahenta opłaty motywacyjnej za zawarcie bądź przedłużenie umowy o współpracy;
  • skutków podatkowych w VAT sprzedaży wierzytelności w ramach umowy sekurytyzacji;
  • zastosowania przepisów ustawy VAT obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. do sprzedaży kart przedpłaconych.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_08_26_PT_Przekrój Podatkowy