PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • zastosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT do usług pośrednictwa w sprzedaży;
  • braku możliwości rozpoznania kosztów zagranicznej spółki osobowej przez polski zakład zagraniczny w postaci spółki komandytowej;
  • braku zastosowania art. 15e ust. 1pkt 1 ustawy CIT do usług wsparcia sprzedaży lokali;
  • pojęcia „wydania” paragonu na gruncie VAT;
  • zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie VAT;
  • rekompensaty przez gminę kosztów usługi przewozowej świadczonej przez zarząd dróg (jako niebędącej dopłatą do ceny biletów i której nie należy doliczać do podstawy opodatkowania VAT);
  • korekty podstawy opodatkowania akcyzą z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • kwestii obowiązku pobrania podatku u źródła w przypadku, gdy łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy CIT przekracza kwotę 2 mln zł;
  • braku uwzględnienia przychodów z dywidend w kalkulacji proporcji alokacji kosztów do źródła przychodów z zysków kapitałowych oraz przychodów z innych źródeł z art. 15 ust. 2b ustawy CIT;
  • prawa do odliczenia całości VAT wynikającego z faktur wystawionych przez dostawców mimo zastosowania na nich nieprawidłowej stawki lub nieprawidłowego kursu walut.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_09_09_PT_Przekrój Podatkowy