PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • czynności sprawdzających dotyczących innych okresów rozliczeniowych niż weryfikowany przez organ mogących ochronić podatnika podczas kontroli;
  • zbycia przez bank wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego;
  • sposobu rozumienia pojęcia „czynności ciągłe” dla potrzeb VAT;
  • prawa do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z pojazdami samochodowymi;
  • utraconej kaucja gwarancyjnej jako kosztu podatkowego;
  • refakturowania poniesionych wydatków a limitu kosztów usług niematerialnych;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • wydatków na materiały promocyjne jako kosztów podatkowych;
  • ustalenia podstawy opodatkowania VAT z tytułu usługi dzierżawy nieruchomości;
  • miejsca świadczenia usług informatycznych;
  • skutków podatkowych w CIT budowy infrastruktury dodatkowej.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_09_23_PT_Przekrój Podatkowy