PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • możliwości uznania należności banku za „umorzone wierzytelności” w sytuacji zawarcia ugody oraz zakończenia postępowania upadłościowego dłużnika dla podmiotu, który nie jest w takim postępowaniu ujęty;
 • ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług najmu szyldów reklamowych;
 • realizacji przez Miasto Stołeczne zadań ustawowych;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących na budynek lakierni wynajęty organizacji pożytku publicznego za symboliczny czynsz;
 • zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie mineralogicznym związanym z produkcją cementu;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

 • możliwości skorzystania z decyzji w sprawie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych przez podmiot niebędący adresatem decyzji w celu zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 15e ust. 15 ustawy CIT;
 • wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy wartości świadczeń kafeteryjnych udostępnianych pracownikom w ramach platformy internetowej;
 • zastosowania znowelizowanych przepisów w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów opłat leasingowych w przypadku zmiany harmonogramu spłat w 2019 r.;
 • braku obowiązku stosowania kas fiskalnych on-line od 1 stycznia 2020 r. w przypadku naprawy części do samochodów silnikowych;
 • warunków skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line;
 • stawki VAT dla czynności związanych z dostawą masy betonowej.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_09_30_PT_Przekrój Podatkowy