PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • konsekwencji związanych z wystawieniem faktury wczśsniej niż 30. dni przed datą dostawy towaru;
  • określenia momentu zmiany przeznaczenia towaru oraz terminu początkowego dla korekty wieloletniej VAT naliczonego;
  • stosowania definicji zakładu z art. 5 polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • braku możliwości uznania za  koszt uzyskania przychodu odsetek dodatkowych wypłaconych przez pożyczkobiorcę w zależności od osiągniętego przez niego zysku na realizacji projektu inwestycyjnego;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • braku możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę na specjalistyczne warsztaty i szkolenia informatyków zatrudnionych w innej spółce świadczącej na jej rzecz usługi informatyczne;
  • kwestii zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT do środków finansowych otrzymanych w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela oraz jako rekompensaty od serwisanta;
  • przesłanki zastosowania zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy  CIT i art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy PIT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_11_18_PT_Przekrój Podatkowy