PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • brak mozliwości uznania za koszty kwalifikowane usług doradczych, opinii i ekspertyz nabywanych od podmiotów niebędących jednostkami naukowymi,
  • zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT odnośnie do działalności wskazanej w decyzji o wsparciu oraz moment rozpoczęcia korzystania z tego zwolnienia,
  • wymogu spełnienia przesłanek z art. 26 ust. 7a w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy CIT oraz zastosowanie ich na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • zastosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT w kontekście Usług IT obejmujących Infrastrukturę IT,
  • skutków w CIT zapłaty na rachunek kontrahenta zagranicznego, zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny, na rachunek inny niż widniejący na „białej liście”,
  • skutków w VAT transakcji leasingu zwrotnego oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego,
  • „białej listy” a rachunków wirtualnych/technicznych.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_12_16_PT_Przekrój Podatkowy