PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • Zakresu przedmiotowego pojęcia ZCP w rozumieniu Dyrektywy VAT podlegania budynków hotelowych i podobnych obiektów zakwaterowania podatkowi z tytułu przychodu z budynków,
  • Podlegania budynków hotelowych i podobnych obiektów zakwaterowania podatkowi z tytułu przychodu z budynków,
  • Przypisania statusu podatnika PON przedsiębiorcy przesyłowemu,

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • Opodatkowania VAT świadczonych usług, których przedmiotem są pochodne instrumenty finansowe,
  • Przesłanek opodatkowania VAT transakcji wymiany udziałów,
  • Obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez powiat,
  • Prawa do odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem usług doradczych w zakresie opłacalności nabycia udziałów/akcji spółki handlowej,
  • Kwestia obowiązku poboru i odprowadzenia podatku u źródła w sytuacji wypłaty zaliczki na poczet dywidendy oraz/lub dywidendy po dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie powyżej 2 mln zł, w tym obowiązków informacyjnych z art. 26 ust. 3g ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_12_23_PT_Przekrój Podatkowy