PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • Refakturowania usług notarialnych;
  • Kwestii obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w świetle art. 11n pkt 1 ustawy CIT;
  • Objęcia kosztów związanych z realizacją umowy faktoringu ograniczeniami wynikającymi z art. 15c ust. 12 ustawy CIT;
  • Warunków zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy CIT;
  • Braku zastosowania przepisu art. 15c ust. 12 ustawy CIT do leasingu operacyjnego;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • Opodatkowania VAT dostawy nieruchomości gruntowej;
  • Braku opodatkowania VAT kary umownej w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego;
  • Obowiązku umieszczania na fakturach sprzedaży oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności;
  • Kwestii uznania dostaw towarów do magazynu konsygnacyjnego za WDT;
  • Obowiązku pobrania podatku u źródła od wartości wypłaconych (lub skapitalizowanych) odsetek na rzecz koreańskiego rezydenta podatkowego w kontekście ukonstytuowania zakładu na terytorium Polski.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_01_20_PT_Przekrój Podatkowy