PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • uznania kosztu wiążącego się bezpośrednio z przychodem, po dniu sporządzenia sprawozdań finansowych;
  • zasad rozliczania opłat dotyczących umowy leasingu operacyjnego, zawartej przed dniem 31 grudnia 2018 r., ale scedowanej po tej dacie;
  • przyporządkowania do źródła przychodów kosztów ekspansji ponoszonych w związku z nabyciem akcji spółki hiszpańskiej;
  • przesłanek uznania umowy leasingu za zmienioną lub odnowioną;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • przesłanek uznania działalności za działalność badawczo-rozwojową oraz możliwości odliczenia kosztów w ramach działalności B+R;
  • skutków podatkowych w VAT nieodpłatnego udostępniania lokali pracownikom (zleceniobiorcom).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_02_17_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy