PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Sprzęt komputerowy w biurze nie jest urządzeniem przemysłowym na gruncie podatku u źródła (wyrok NSA)

Neutralność podatkowa wymiany udziałów/akcji (wyrok NSA)

Korekta wydatków związanych z ulgą B+R (wyrok WSA)

Obniżanie dochodu z zysków kapitałowych o straty z lat ubiegłych (interpretacja indywidualna)

VAT

Zgodność art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 w zw. z art. 86 ust. 10i ustawy VAT z prawem wspólnotowym (wyrok WSA)

Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT oraz nabycia towarów i usług dla których podatnikiem jest nabywca (interpretacja indywidualna)

Zasady rozliczania podatku VAT przez zbywcę i nabywcę ZCP (interpretacja indywidualna)

Odliczenie VAT naliczonego z faktury wystawionej wcześniej niż 30 dni przed dostawą towaru (interpretacja indywidualna)

Podatek akcyzowy

Ustalanie podstawy opodatkowania piw smakowych (wyrok TSUE)

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_05_24_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy