PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Konsekwencje decyzji niemieckiego US o zwolnieniu z opodatkowania w Niemczech części zysków wypracowanych przez położony tam zakład (wyrok NSA)

Podatek u źródła a należności licencyjne i płatności za korzystanie z baz danych (interpretacja indywidualna)

Usługi pośrednictwa w sprzedaży produktów a ograniczenie kosztów uzyskania przychodów z art. 15e ustawy CIT (interpretacja indywidualna)

VAT

Odstępne jako wynagrodzenie za świadczenie usługi (wyrok WSA)

Usługi świadczone drogą elektroniczną a zwolnienia z art. 43 ustawy VAT (wyrok WSA)

Obniżenie podstawy opodatkowania VAT w przypadku rabatów pośrednich (interpretacja indywidualna)

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Łączne obliczanie podstawy opodatkowania a podmioty powiązane (wyrok WSA)

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_06_01_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy