PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zaliczenie do źródła przychodów w u.p.d.o.p. przychodu spółki komandytowej w postaci opłat licencyjnych (interpretacja indywidualna);

Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów nabycia usług obsługi finansowo-księgowej (interpretacja indywidualna);

Skutki na gruncie u.p.d.o.p. przeniesienia wierzytelności wraz z odpisem aktualizującym do ewidencji pozabilansowej banku oraz sprzedaży tych wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego (interpretacja indywidualna);

Skutki na gruncie u.p.d.o.p. przeniesienia wierzytelności wraz z odpisem aktualizującym do ewidencji pozabilansowej banku (interpretacja indywidualna).

VAT

Opłata za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu „Parkuj i Jedź” po upływie doby parkingowej w rozumieniu u.p.t.u. (wyrok NSA);

Uznanie czynności przesłania faktury z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną za wydanie faktury (interpretacja indywidualna).

Ordynacja podatkowa

Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c o.p. (uchwała siedmiu sędziów NSA).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_06_28_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy