PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Kwestia zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 39 i pkt 44 u.p.d.o.p. do wierzytelności nieprzedawnionych (wyrok NSA);

Kwestia zastosowania art. 15e ust. 11 pkt 1 u.p.d.o.p. do zakupu od spółki zależnej usług, które stanowią dla spółki koszt bezpośredni sprzedaży, a które następnie są odsprzedawane z marżą do pozostałych spółek w grupie (interpretacja indywidualna);

Kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na nabycie od podmiotów powiązanych usług pomocniczych, w tym wydatków o charakterze reprezentacyjnym (interpretacja indywidualna);

Określenie źródła przychodów ze sprzedaży autorskich praw majątkowych (interpretacja indywidualna).

VAT

Przesłanki kwalifikowania dostawy towarów jako dostawy łańcuchowej w świetle art. 7 ust. 8 u.p.t.u. (wyrok NSA).

PCC

Możliwość opodatkowania PCC dodatniej wartości firmy (goodwill) w przypadku zbycia przedsiębiorstwa (wyrok NSA).

Ordynacja podatkowa

Prawo do skorygowania deklaracji podatkowej a termin przedawnienia zobowiązania podatkowego (wyrok NSA).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_07_04_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy