PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a przerwaniem terminu 2-letniego posiadania udziałów (wyrok NSA);

Skutki podatkowe likwidacji zagranicznej spółki kapitałowej w kontekście art. 14a i art. 24a u.p.d.o.p. (wyrok NSA);

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat poniesionych z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (wyrok NSA);

Akredytywa i gwarancja nie są objęte dyspozycją normy art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. b u.p.d.o.p. (wyrok NSA);

Konsekwencje podatkowe na gruncie u.p.d.o.p. zawarcia transakcji CDS (interpretacja indywidualna).

VAT

Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a u.p.t.u. a usługi udostępnienia informatycznego systemu doradztwa oraz wsparcia technicznego (wyrok NSA);

Obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku VAT przez spółkę przejmującą lub spółki przejmowane (interpretacja indywidualna);

Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych na rzecz firm pożyczkowych (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_08_09_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy