PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zasady ustalania „centrum interesów życiowych” dla określenia rezydencji podatkowej (wyrok NSA);

Zastosowanie przepisu art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p. do zobowiązania pieniężnego w miejsce którego spełniane jest świadczenie niepieniężne (wyrok NSA);

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a stosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p. (wyrok NSA);

Koszty finansowania dłużnego w świetle przepisów u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna).

VAT

Skutki podatkowe w VAT zwrotnego przeniesienia wierzytelności (interpretacja indywidualna).

Ordynacja podatkowa

Konsekwencje prawne opinii wydanej przez Szefa KAS na wniosek organu interpretacyjnego skierowany na podstawie art. 14b § 5b o.p., potwierdzającej „uzasadnione przypuszczenie” (wyrok NSA).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_10_05_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy