PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Alternatywna spółka inwestycyjna jako rodzaj funduszu inwestycyjnego objętego zakresem art. 17 ust. 1e pkt 3 u.p.d.o.p. (wyrok WSA)

Kwestia dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości odpisanych wymagalnych, a nieściągalnych wierzytelności z tytułu kredytów lub pożyczek udzielonych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie postanowienia sądu o umorzeniu zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli (interpretacja indywidualna)

Skutki podatkowe w CIT nieodpłatnego używania znaku towarowego – w części, w której spółka nie jest właścicielem tego prawa (interpretacja indywidualna)

Obowiązki płatnika związane z uiszczaniem zaliczek na podatek z tytułu pakietów medycznych przyznanych pracownikom przebywającym na długotrwałych urlopach (interpretacja indywidualna).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_10_26_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy