PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a oraz art. 16 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. wartości  netto wierzytelności (wyrok WSA);

Zasady interpretowania art. 18d ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. w stanie prawnym przed i od dnia 1 stycznia 2018 r. (interpretacja indywidualna).

VAT

Moment zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej (interpretacja indywidualna).

Ordynacja podatkowa

Przesłanki stosowania przez organ podatkowy art. 199a o.p. (wyrok WSA).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_11_16_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy