PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez bank z tytułu wypłat wyrównania dokonywanych na rzecz partnera (wyrok WSA);

Kalkulacja limitu, a przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie zezwoleń w świetle art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p (interpretacja indywidualna);

Obowiązki spółki wynikające z u.p.d.o.f. w związku z wypłatą wynagrodzeń dla akcjonariuszy z tytułu realizowania przez nich powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki (art. 356 k.s.h.) (interpretacja indywidualna);

Brak obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłaty odsetek w kwocie ponad 2 miliony złotych na rzecz polskiego oddziału francuskiego rezydenta podatkowego (interpretacja indywidualna);

Rozliczenie podatkowe różnic kursowych powstałych w związku ze sprzedażą akcji oraz kosztów nabycia opcji walutowej (interpretacja indywidualna).

VAT

Skutki podatkowe w VAT zbycia wierzytelności objętej ulgą na złe długi VAT (wyrok NSA);

Warunki obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku VAT na podstawie art. 108d u.p.t.u. VAT (wyrok WSA);

Obowiązek wykazania w deklaracji VAT importu usług finansowych zwolnionych z VAT. Kwestia cesji pożyczkowych wierzytelności własnych VAT (interpretacja indywidualna).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_03_08_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy