PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Ordynacja podatkowa

Zasady doręczania zawiadomienia, o którym mowa w art. 70c o.p. (uchwała 7 sędziów NSA).

Podatki dochodowe

Zasady stosowania limitów określonych w art. 15c u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Dokumenty, które mogą stanowić dokumentację podatkową, zgodnie z art. 9a ust 2b pkt 5 lit. a u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Kwestia zastosowania art. 15 e ust. 1 u.p.d.o.p. do amerykańskich usług wsparcia w zakresie treasury (interpretacja indywiduwalna);

Odsetki, odsetki karne oraz prowizje a  przychody o charakterze odsetkowym (interpretacja indywidualna).

VAT

Kwestia prawa do odliczania VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa związanego z eksploatacją samochodów osobowych w okresie oddania pojazdów do odpłatnego używania w oparciu o umowy z agentami (wyrok NSA).

Składki na ubezpieczenie społeczne

Kwestia zastosowania sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w przypadku powstania nowego podmiotu/przedsiębiorcy w nowej formie prawnej (decyzja Oddziału ZUS).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_03_22_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy