PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • ograniczenia w możliwości stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przez pracowników wytwarzających programy komputerowe,
 • przesłanek uznania dostawy zespołu zabudowanych nieruchomości komercyjnych za ZCP,
 • strat banków poniesionych z tytułu gwarancji mogących stanowić koszty podatkowe, niezależnie od typu umowy, którą zabezpieczały,
 • ustalania podstawy opodatkowania w podatku od niektórych instytucji finansowych przez ubezpieczycieli i zakłady reasekuracji,
 • leasingu zwrotnego nieruchomości jako jednolitej zwolnionej z VAT usługi finansowej, która nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego,

a także interpretacje indywidualne dotyczące:

 • sposobu rozliczania kosztów podatkowych związanych z realizacją kontraktu długoterminowego,
 • możliwości wystawienia jednej (zbiorczej) faktury korygującej oraz zastosowania właściwego kursu przeliczenia waluty według kursu NBP przy wystawieniu faktury korygującej dotyczącej opustu,
 • „zarządzania funkcjonalnego” stanowiącego realizację działalności B+R,
 • sposobu ustalenia momentu uznania kosztów podatkowych za koszt kwalifikowany dla celów ulgi B+R przepisów art. 15 ust. 4a ustawy CIT,
 • stosowania zwolnienia z podatku u źródła w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz spółki zarządzającej niemieckim funduszem inwestycyjnym,
 • prac realizowanych w ramach projektów „hardware” stanowiących działalność B+R.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_04_23_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy