PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • możliwości stosowania zwolnienia przychodu z odsetek przez spółkę powstałą w wyniku połączenia,
  • sposobu opodatkowania konkursu, którego celem jest zmotywowanie sprzedawców do zwiększenia poziomu sprzedaży towarów oferowanych przez organizatora,
  • możliwości zwrotu podatku PCC w sytuacji zawarcia umowy spółki przed 1 stycznia 2016 r. i niepokrycia udziałów w spółce, a w rezultacie niemożności zarejestrowania spółki w KRS,
  • kwalifikacji na gruncie VAT czynności polegających na udostępnianiu kart paliwowych oraz negocjowaniu, finansowaniu i rozliczaniu nabywania paliwa z wykorzystaniem tych kart,
  • sposobu liczenia terminu prawa do odliczenia VAT (art. 86 ust. 13 ustawy VAT) w świetle zasady zaufania do organów podatkowych,

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • możliwość uznania podatku u źródła za koszt uzyskania przychodów, w sytuacji gdy został on zapłacony z własnych środków, a uzyskanie od kontrahenta certyfikatu rezygnacji i oświadczenia nie było możliwe,
  • objęcia ograniczeniami wynikającymi z art. 15e ust. 1 ustawy CIT wydatków z tytułu korzystania z oprogramowania do zarządzania prawami do programów i utrzymania tego oprogramowania,
  • wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwoty odprawy wypłaconej zarządzającemu w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania,
  • regulowania zobowiązań wobec kontrahenta na rachunek bankowy faktora i możliwości wnioskowania w takiej sytuacji o przyspieszony zwrot VAT na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy VAT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_05_27_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy