PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • zastosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT do usług pośrednictwa w sprzedaży;
  • braku możliwości rozpoznania kosztów zagranicznej spółki osobowej przez polski zakład zagraniczny w postaci spółki komandytowej;
  • braku zastosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT do usług wsparcia sprzedaży lokali;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • kwestii obowiązku pobrania podatku u źródła w przypadku, gdy łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy CIT przekracza kwotę 2 mln zł;
  • braku uwzględnienia przychodów z dywidend w kalkulacji proporcji alokacji kosztów do źródła przychodów z zysków kapitałowych oraz przychodów z innych źródeł z art. 15 ust. 2b ustawy CIT;
  • sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności na rzecz SPV.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_09_09_PT_Przekrój Podatkowy Finasowy