PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • możliwość uznania należności banku za „umorzone wierzytelności” w sytuacji zawarcia ugody oraz zakończenia postępowania upadłościowego dłużnika dla podmiotu, który nie jest w takim postępowaniu ujęty;
  • ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług najmu szyldów reklamowych;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • możliowości skorzystania z decyzji w sprawie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych przez podmiot nie będący adresatem decyzji w celu zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 15e ust. 15 ustawy CIT;
  • wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy wartości świadczeń kafeteryjnych udostępnianych pracownikom w ramach platformy internetowej;
  • zastosowania znowelizowanych przepisów w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów opłat leasingowych w przypadku zmiany harmonogramu spłat w 2019 r.;
  • braku obowiązku stosowania kas fiskalnych on-line od 1 stycznia 2020 r. w przypadku naprawy części do samochodów silnikowych;
  • warunków skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_09_30_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy