PRZEPISY O POŚREDNICH TRANSAKCJACH RAJOWYCH NAJPRAWDOPODOBNIEJ ZOSTANĄ UCHYLONE

Historia przepisów o pośrednich transakcjach rajowych przypomina nieco paradoks z kotem Schrödingera. Dla przypomnienia był to jeden z eksperymentów fizycznych mających za zadanie wyjaśnić zjawiska kwantowe posługując się przykładem kota, który jednocześnie jest i martwy i żywy. Podobną aluzję można przyjąć śledząc losy art. 11o ust. 1a oraz 1b Ustawy CIT.

Wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. przepisy zrewolucjonizowały kwestie obowiązków dokumentacyjnych związanych z rozliczeniami dokonywanymi z podmiotami z rajów podatkowych. Nowe regulacje wprowadziły m.in. konieczność sporządzania dokumentacji dla transakcji powyżej 500 000 PLN, jeśli rzeczywisty właściciel pochodzi z raju podatkowego (tzw. pośrednie transakcje rajowe). Dla większości podatników oznaczało to realizację tego obowiązku po raz pierwszy do końca grudnia 2022 r.

Przepisy od początku obowiązywania budziły spore wątpliwości, także z uwagi na brak klarownych wyjaśnień ze strony MF. Pojawiły się co prawda dwa projekty objaśnień MF, istotnie różne co do treści i wniosków, ale żadna z wersji nie uzyskała statusu oficjalnego stanowisk Ministerstwa. Zapewne związane było to związane z planami zmian tych regulacji, które MF przedstawił w czerwcu 2022 r.

Niestety proponowane przepisy okazały się mocno niedopracowane (np. uzasadnienie do zmian i same zmiany istotnie się od siebie różniły) co jedynie pogłębiło i tak już panujący chaos. Wobec dość zgodnego stanowiska wyrażonego przez uczestników konsultacji społecznych (większość postulowała zniesienie obowiązków dokumentacyjnych dla pośrednich transakcji rajowych), Ministerstwo Finansów przychylając się do tych głosów, 22 sierpnia br. podsumowując przeprowadzone konsultacje poinformowało o planowanym uchyleniu przepisów art. 11o ust. 1a oraz 1b Ustawy CIT.

Co to oznacza ?

Na chwilę publikacji niniejszego wpisu brak jest ciągle zaprezentowanego przez Ministra Finansów projektu zmian w Ustawie CIT uwzględniających zapowiadane zmiany. Warto wskazać, że do czasu pojawienia się zmienionej wersji projektu ustawy oraz zakończenia ścieżki legislacyjnej w mocy prawnej obowiązują ciągle dotychczasowe regulacje wskazane w art. 11o ust. 1a oraz 1b Ustawy CIT. Tym niemniej, za wysoce prawdopodobne należy uznać, iż przepisy dotyczące pośrednich transakcji rajowych zostaną usunięte z Ustawy CIT, a w konsekwencji nie będzie konieczne wypełnianie obowiązków dokumentacyjnych. Dotyczy to także 2021 r., gdyż regulacje te mają objąć okres już zakończonego roku.

Co jeszcze wynika z raportu w sprawie konsultacji społecznych projektu?

Z odpowiedzi MF w ramach konsultacji społecznych wynikają również zmiany w zakresie transakcji realizowanych bezpośrednio z podmiotami rajowymi. Otóż Ustawodawca planuje przeprowadzić waloryzację progów dokumentacyjnych w zakresie tego typu transakcji. Dotychczasowo podatnicy objęci byli obowiązkami dokumentacyjnymi w zakresie transakcji z podmiotami rajowymi, których wartość przekroczyła kwotę 100 000 PLN netto. Zgodnie z komunikatem ze strony MF, jeśli zapowiadane zmiany wejdą w życie próg zostanie odpowiednio zwiększony do kwoty 2 500 000 PLN dla transakcji finansowych oraz 500 000 PLN dla pozostałych transakcji.

Warto również zwrócić uwagę na niesprecyzowaną, choć rozważaną przez MF kwestię potencjalnej aktualizacji regulacji w zakresie listy rajów podatkowych. Obecnie na gruncie przepisów o cenach transferowych identyfikowane jest 26 krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową oraz uznawanych za raj podatkowy. W przyszłości rozważone ma być wykorzystanie unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych do współpracy dla celów podatkowych[1], przy czym brak jest informacji czy lista ta ma zastąpić dotychczasową czy ją jedynie uzupełnić.


[1] Źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Łukasz Komorowski
Konsultant podatkowy
lukasz.komorowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 68